Bestel nu gratis!

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop Voorwaarden van de Give Back UG (haftungsbeschränkt)

"Give Back Cosmetics" wordt geregistreerd als woordmerk van de Give Back UG (haftungsbeschränkt) en geniet van de bijbehorende eigendomsrechten.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de terug te geven UG (hierna ook: "Wij", "ons" of terug te geven UG) en haar klanten (hierna ook: "You", " ").

1. Totstandkoming van de overeenkomst
De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus vormen. Door te klikken op de knop "Buy" u een bindende bestelling van de goederen die in het winkelwagentje. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt onmiddellijk na het indienen van de bestelling en geen contract acceptatie vormen. Wij kunnen uw bestelling per e-mail of orderbevestiging accepteren via e-mail of door levering van de goederen binnen vijf dagen. Banden een aanvaarding binnen deze periode, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling.

2. Annulering
Herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen. Geldt een opzegtermijn van veertien dagen na de dag waarop u of een derde partij derde genaamd, die niet de vervoerder, de goederen hebben bezit genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet je

Bedrijf:
Geef de UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT)
Managing Director: Lars Stieger
Heinrich-Kock-Weg 5
22529 Hamburg
Tel: +4940 54753487
E-mail: hallo@giveback-cosmetics.de

Door middel van een duidelijke uitleg (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde patroon voor herroeping gebruiken, maar niet voorgeschreven.

Om de opzegtermijn te behouden, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht stuurt vóór het verstrijken van de opzegtermijn.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze opdracht in te trekken, we hebben alle betalingen die we van u ontvangen, met inbegrip van de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u kiest voor een ander soort levering dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag, waarop de kennisgeving van de intrekking van dit contract is ontvangen door ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde betaalmethodes die ze hebben gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij we uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen met hen; In geen geval betaalt u kosten als gevolg van deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling te weigeren, totdat we de goederen hebben behouden of totdat zij hebben verstrekt bewijs dat zij de goederen zijn teruggekeerd, afhankelijk van wat eerder is. Ze hebben de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop zij ons te leren over de intrekking van dit contract, om terug te keren naar ons. De deadline wordt gehandhaafd als u de goederen vóór de uiterste termijn van veertien dagen te sturen. Ze dragen de directe kosten van de terugkeer van de goederen. Ze moeten betalen voor het verlies van de waarde van de goederen alleen wanneer dit verlies van waarde is het gevolg van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk zijn voor het testen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Einde van de herroeping

Download Opheffing formulier (PDF)

3. Uitsluiting of het verstrijken van het herroepingsrecht
Een recht op intrekking bestaat volgens § 312g para. 2 BGB u. A. Niet in contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en bepalend is voor de individuele selectie of vastberadenheid door de consument of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument en het vroegtijdig verloopt met contracten voor de levering van afgedankte goederen Redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn niet geschikt voor terugkeer wanneer hun afdichting na levering is verwijderd.

4. Prijzen
Alle prijzen die zijn opgegeven op de websites van de TERUG UG UG zijn niet-bindend en bevatten de respectieve btw. Wij controleren de prijzen, wanneer wij uw bestelling te verwerken. Voor het onwaarschijnlijke geval dat een product is uitstekend met een verkeerde prijs en de juiste prijs hoger is dan de prijs op de website, zullen wij contact met u op voor de verzending van de goederen aan u vragen of u het product te kopen voor de juiste prijs of kopen gebrek om de bestelling te annuleren.

5. Juridische recht op garantie
De wettelijke garantieperiode is twee jaar. De periode begint te lopen met de overdracht van de goederen. Voor alle tekortkomingen van het gekochte item dat zich tijdens de wettelijke garantieperiode voorkomt, zijn de juridische claims voor de daaropvolgende prestatie van toepassing, op defectverwijdering / nieuwe levering en - in het geval van de wettelijke vereisten - de verdere conclusies verlaging of ontslag alsmede Naast schade, waaronder de vervanging van de schade plaats van ontplooiing en vervanging van vergeefse kosten.

6. levertijden
Wij leveren ook voorraad goederen binnen Duitsland in 3-4 werkdagen, binnen Europa meestal binnen 4-7 werkdagen naar het afleveradres dat u hebt opgegeven, naar het afleveradres buiten Europa binnen 5-9 werkdagen. Als een artikel uitzonderlijk niet of niet zo snel beschikbaar is, informeren wij u zo snel mogelijk de leverdatum. Als een specifiek artikel niet beschikbaar is, verbinden we u ertoe u te informeren over de niet-beschikbaarheid voordat we de bestelling accepteren. Wij wijzen erop dat alle informatie over de beschikbaarheid, de scheepvaart of de levering van een product alleen worden verwacht informatie en grove richtlijnen. Ze vormen geen bindende of gegarandeerde verzend- of levering datums, tenzij uitdrukkelijk een bindende datum wordt genoemd voor de verzendopties van het betreffende product.

7. Verzendkosten
De levering vindt exclusief plaats per post met Deutsche Post of DHL. Voor aflevering en verpakkingskosten berekenen we de volgende kosten: verzendkosten.

8. Betaling
Betaling van de aankoopprijs kan worden gedaan met een creditcard, Paypal, Amazon-betalingen, Sofortüberweisung of vooruitbetaling per bankoverschrijving. We behouden ons echter het recht voor om bepaalde betaalmethoden voor elke bestelling te bieden en te verwijzen naar andere betaalmethoden. Als de verblijfplaats buiten Duitsland, de betaling met een creditcard, PayPal (kan informatie over de landen waar betalingen via PayPal is mogelijk te vinden op www.paypal.com.), Amazon Payments, Sofortüberweisung (info over de landen in de vraag waarom de betaling is mogelijk door onmiddellijk over te dragen, u vindt op www.sofort.com.) Of Vorschassen per bankoverschrijving mogelijk.

9. Beheer van titel

Tot aan de volledige betaling van de koopprijs, de goederen blijven eigendom van de Give Back UG.

10. aansprakelijkheid:

De Give Back UG is onbeperkt aansprakelijk, voor zover de oorzaak van de schade is gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door Give Back Ugoder van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent van Give Back UG. Verder terug te geven UG is aansprakelijk voor de enigszins nalatige schending van wezenlijke verplichtingen waarvan de schending in gevaar brengt de verwezenlijking van het doel van de opdracht, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming kan de goede uitvoering van de opdracht en op de naleving geregeld. In dit geval echter, terug te geven UG is alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, contract-typische schade. Terug te geven niet voor de enigszins nalatige schending van anderen dan de in de bovenstaande sets genoemde verplichtingen.

De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor schending van het leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na de overname van een garantie voor de aard van het product en verborgen gebreken. De aansprakelijkheid volgens de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast. Voor zover de aansprakelijkheid van de Give Back UG uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

11. Privacy
Onze privacy beleid is beschikbaar op de volgende link: Privacy Policy

12. Auteursrechten en commerciële eigendomsrechten
De inhoud van de websites die door de Give Back UG zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en / of andere industriële eigendomsrechten. Reproductie, verwerking, verspreiding en ander gebruik van de inhoud is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Give Back UG. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de operator is gemaakt, worden de auteursrechten van derden waargenomen. In het bijzonder zijn de inhoud van derden gemarkeerd als zodanig. Als u nog steeds bewust bent van een inbreuk op het auteursrecht, vragen wij om een ​​overeenkomstige noot. In het geval van de openbaarmaking van overtredingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

13. Overige
Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht. De exclusieve plaats van rechtspraak is, tenzij vereist door de wet, iets anders is voorgeschreven, Hamburg.

De Give Back UG behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de online shop en de voorwaarden van de verkoop op elk gewenst moment te maken. De verkoop voorwaarden gelden voor uw bestelling, die van kracht zijn in elk geval op het moment van uw bestelling, tenzij er een wijziging in deze voorwaarden is vereist door de wet of op de officiële regeling (in dit geval zult u ook van toepassing op bestellingen die u eerder hebt aangebracht in hebben). Indien een regeling in deze verkoopvoorwaarden niet effectief is, nietig of om welke reden dan ook, is deze regeling te scheiden beschouwd en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.Hamburg, mei 2020