Bestel nu gratis!

Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht:
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen. Geldt een opzegtermijn van veertien dagen na de dag waarop u of een derde partij derde genaamd, die niet de vervoerder, de goederen hebben bezit genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet je

Bedrijf: Give Back UG (haftungsbeschränkt)
Heinrich-Kock-Weg 5
22529 Hamburg
Tel: +4940 54753487
E-mail: hallo@giveback-cosmetics.de

Door middel van een duidelijke uitleg (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde patroon terugtrekking vorm, die niet voorgeschreven gebruik

Om de opzegtermijn te behouden, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht stuurt vóór het verstrijken van de opzegtermijn.

Gevolgen van de annulering:
Als u deze opdracht in te trekken, we hebben alle betalingen die we van u ontvangen, met inbegrip van de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u kiest voor een ander soort levering dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag, waarop de kennisgeving van de intrekking van dit contract is ontvangen door ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde betaalmethodes die ze hebben gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij we uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen met hen; In geen geval betaalt u kosten als gevolg van deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling te weigeren, totdat we de goederen hebben behouden of totdat zij hebben verstrekt bewijs dat zij de goederen zijn teruggekeerd, afhankelijk van wat eerder is. Ze hebben de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop zij ons te leren over de intrekking van dit contract, om terug te keren naar ons. De deadline wordt gehandhaafd als u de goederen vóór de uiterste termijn van veertien dagen te sturen. Ze dragen de directe kosten van de terugkeer van de goederen. Ze moeten betalen voor het verlies van de waarde van de goederen alleen wanneer dit verlies van waarde is het gevolg van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk zijn voor het testen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Uitsluiting of het verstrijken van het herroepingsrecht:
Een recht bestaat volgens § 312g par. 2 BGB u. A. geen contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd en is bepalend voor de individuele keuze of bepaling door de consument of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument en vervalt voortijdig contracten voor de levering van verzegelde goederen die niet redenen van gezondheid en hygiëne niet kunnen worden teruggezonden als de verzegeling is verwijderd na de bevalling.

Einde van de herroeping

Download Opheffing formulier (PDF)