Bestel nu gratis!

Privacybeleid

Het volgende privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze online aanbieding www.giveback-cosmetics.de (Onder "Website"):
We meten de gegevensbescherming van groot belang. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming, met name de gegevensbeschermingsverordening (DSGVO).
1. Verantwoordelijk
Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van artikel 4 nr. 7 DSGVO is
Geef de UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT)
Managing Director: Lars Stieger
Heinrich-Kock-Weg 5
22529 Hamburg

Als u de verzameling, verwerking of gebruik van uw gegevens door ons wilt tegenspreken in overeenstemming met dit privacybeleid als geheel of voor individuele maatregelen, kunt u uw tegenstrijdigheid aan de verantwoordelijke personen aanpakken.
U kunt dit privacybeleid op elk gewenst moment opslaan en afdrukken.

2. Algemene doeleinden van verwerking
We gebruiken persoonlijke gegevens met het oog op het bedienen van de website en voor de afwikkeling van bestellingen die door uw bestelling tot stand komen.
De verzending van nieuwsbrieven, als u hierop hebt ingeschreven
U wilt contact met u opnemen

3. Welke gegevens die we gebruiken en waarom
3.1. hosting
De hosting diensten die worden gebruikt door ons dienen de levering van de volgende diensten: infrastructuur en het platform diensten, rekencapaciteit, opslagruimte en database services, security services en technisch onderhoud diensten die we gebruiken voor de exploitatie van de website.
Hier, of onze hostingprovider, verwerken wij inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en bezoekers van deze website op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige interesses van onze website vlgs. art. 6 ABS. 1 p. 1 f) DSGVO IVM Art. 28 DSGVO.

3.2. Toegangsgegevens
Wij verzamelen informatie over u als u deze website gebruikt. We leggen automatisch informatie vast over uw gebruiksgedrag en uw interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiele apparaat. We verzamelen, opslaan en gebruiken gegevens over elke toegang tot onze website (zogenaamde serverlogbestanden).
Toegangsgegevens bevatten:
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Datum en tijd van de oproep
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Bericht over succesvolle retrieval (HTTP Response Code)
 • het type browser en de versie
 • besturingssysteem
 • Referentie-URL (d.w.z. de eerder bezochte pagina)
 • Websites gebeld door het systeem van de gebruiker via onze website
 • Internet-serviceprovider van de gebruiker
 • IP-adres en de onderzoekende provider
We gebruiken deze loggegevens zonder toewijzing aan uw persoon of andere profielcreatie voor statistische evaluaties met het oog op operationele, beveiliging en optimaliseren van onze website, maar ook op anonieme verzameling van het aantal bezoekers op onze website (verkeer) en de reikwijdte en de aard van het gebruik van onze website en diensten, alsmede de facturering van het aantal klikken afkomstig van de samenwerking partners te meten. Op basis van deze informatie kunnen we gepersonaliseerde en locatiegerelateerde inhoud bieden en het verkeer analyseren, fouten zoeken en fixeren en onze diensten verbeteren.
Dit is ook onze legitieme interesse in overeenstemming met artikel 6 (1) p.1 f) DSGVO.
Wij behouden ons het recht voor om de loggegevens later controleren of de rechtmatige verdenking van illegaal gebruik bestaat als gevolg van concrete aanwijzingen. IP adressen worden opgeslagen in de logbestanden voor een beperkte periode, indien nodig, voor beveiligingsdoeleinden of noodzakelijk is voor de dienstverlening of de facturering van een vermogen, bijvoorbeeld B. als je gebruik maken van één van onze aanbiedingen. Na beëindiging van de opdracht van de bestelling of na ontvangst van de betaling, verwijderen we het IP-adres als het niet langer noodzakelijk is voor beveiligingsdoeleinden. We hebben ook de IP-adressen op te slaan als we de concrete verdenking van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. Daarnaast, als onderdeel van uw account, we sparen de datum van uw laatste bezoek (bijvoorbeeld, als register, login, klikt u op links, etc.).

3.3. koekjes
We maken gebruik van zogenaamde sessie cookies om onze website te optimaliseren. Een sessie-cookie is een klein tekstbestand dat door de respectievelijke servers gestuurd bij het bezoeken van een website en gebufferd op uw harde schijf. Dit bestand als zodanig bevat een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende verzoeken van uw browser om de gemeenschappelijke sessie kan worden toegewezen. Dit maakt het mogelijk uw computer te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser sluit. Ze serveren z. B. voor u om de winkelwagen functie te gebruiken over meerdere pagina's.
We gebruiken ook permanente cookies in geringe mate (ook kleine tekstbestanden die op uw terminal) die nog op het apparaat en stellen ons in staat om uw browser op de volgende bezoek te herkennen. Deze cookies worden opgeslagen op uw harde schijf en duidelijk na de vooraf bepaalde tijd van alleen. Uw leven is 1 maand tot 10 jaar. Bijvoorbeeld, kunnen wij presenteren onze aanbieding gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken en u voorzien van informatie die specifiek voor uw belangen op de pagina.
Onze legitiem belang hebben bij het gebruik van cookies in overeenstemming met artikel 6 (1), blz. 1 f) DSGVO is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De volgende gegevens en informatie worden opgeslagen in de cookies:
 • Login Informatie
 • taal instellingen
 • Ingevoerde zoektermen
 • Informatie over het aantal views van onze website en het gebruik van bepaalde functies van onze website.

Wanneer de cookie wordt ingeschakeld, wordt het een identificatienummer en het toewijzen van uw persoonlijke gegevens om deze identificatienummer zal niet worden gedaan. Uw naam, uw IP-adres of soortgelijke gegevens die de cookie opdracht aan u zou kunnen niet worden ingevoegd in de cookie. Op basis van de cookie-technologie, we gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke pagina's van onze winkel werden bezocht welke producten werden bekeken, enz. Alleen ontvangen
U kunt uw browser zo instellen dat u kunt worden geïnformeerd over het instellen van cookies op voorhand en besloten in individuele gevallen of je het accepteren van cookies uit te sluiten voor specifieke gevallen of in het algemeen, of dat de cookies geheel worden voorkomen. Dit kan de functionaliteit van de website te beperken.

3.4. Gegevens voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen
Wij verwerken persoonlijke gegevens, die we nodig hebben om onze contractuele verplichtingen na te komen, zoals naam, adres, e-mailadres, bestelde producten, factuur en betaling gegevens. Het verzamelen van deze gegevens noodzakelijk is voor de sluiting van het contract.
Het wissen van de gegevens vindt plaats na afloop van de garantieperioden en wettelijke bewaartermijnen. De gegevens in verband met een gebruikersaccount (zie hieronder) zijn in elk geval voor de tijd van leiding van deze rekening.
De juridische basis voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 par. 1 blz. 1 b) DSGVO, omdat deze gegevens zo nodig dat we onze contractuele verplichtingen jegens u kan vervullen.

3.5. Gebruikers account
U kunt een gebruiker account op onze website te maken. Als u dit wenst, moeten we de persoonlijke gegevens in het login gevraagd. Tijdens later login, alleen uw e-mail of gebruikersnaam en het wachtwoord dat u hebt gekozen zal nodig zijn.
Voor de nieuwe registratie rekenen wij stamgegevens (bijvoorbeeld naam, adres), communicatie gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) en betaalgegevens (bankgegevens), alsmede toegang tot de gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).
Om uw juiste login te verzekeren en om ongeoorloofde registraties door derden te voorkomen, krijgt u een activatie link per e-mail ontvangen na uw registratie om uw account te activeren. Alleen na aanmelding slaan wij de gegevens die u permanent overgedragen in ons systeem.
U kunt een eenmaal gemaakte gebruikersaccount op elk moment door ons te verwijderen zonder dat andere dan de verzendkosten na de basistarieven. Een bericht tekstvorm het contact in punt 1 (bijvoorbeeld, e-mail, fax, brief) data voldoende. Wij zullen dan verwijderen van uw opgeslagen persoonsgegevens, voor zover we niet nodig om ze op te slaan voor de verwerking van bestellingen of als gevolg van verplichtingen wettelijke bewaartermijn.
Law basis voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid. 1 p. 1 a) DSGVO.

3.6. Newlstter
Om in te schrijven voor de nieuwsbrief, worden de in het login proces gevraagde gegevens vereist. De inschrijving voor de nieuwsbrief is aangemeld. Na het inloggen, krijg je een bericht naar het opgegeven e-mailadres, waarin u wordt gevraagd om de bevestiging van de aanvragen in ontvangst ( "double opt-in"). Dit is noodzakelijk voor u om derden te registreren met uw e-mailadres.
U kunt op elk gewenst moment intrekken uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen en dus uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
We besparen de geloofsbrieven, zolang deze zijn nodig voor het versturen van de nieuwsbrief. Het loggen van de aanvraag en het verzendadres we op te slaan, zolang een belang in het bewijs van de oorspronkelijk gegeven toestemming, die meestal de verjaringstermijn voor civiele vorderingen, als een maximum van drie jaar.
Rechtsgrondslag voor verzending van de nieuwsbrief is uw toestemming acc. Artikel 6 (1) (a) IVM art. 7 DSGVO IVM § 7 (2) nr. 3 UWG. Rechtsgrondslag voor het loggen van de applicatie is onze legitiem belang bij het bewijs dat de scheepvaart werd gemaakt met uw toestemming.
U kunt de toepassing op elk gewenst moment ongedaan maken, zonder dat dit met uitzondering van de verzendkosten na de basistarieven voordoen. Een bericht tekstvorm het contact in punt 1 (bijvoorbeeld, e-mail, fax, brief) data voldoende. Natuurlijk vindt u ook een login schakel in elke nieuwsbrief.

3.7. product aanbevelingen
Ongeacht de nieuwsbrief, we regelmatig om u product aanbevelingen via e-mail. Op deze manier, zullen wij u voorzien van informatie over producten uit ons aanbod, waarvoor u misschien wel interesse zou in de basis van uw laatste aankopen van goederen of diensten. We volgen strikt de wettelijke eisen. U kunt dit in tegenspraak zijn op elk gewenst moment, zonder dat dit anders dan de verzendkosten na de basistarieven voordoen. Een bericht tekstvorm het contact in punt 1 (bijvoorbeeld, e-mail, fax, brief) data voldoende. Natuurlijk vindt u ook een logout link in de e-mail.
De juridische basis hiervoor is de wettelijke vergunning van artikel 6 (1) blz. 1 f) DSGVO IVM § 7 Abs. 3 UWG.

3.8. E-mail contact
Als u met ons in contact (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) komen, verwerken wij uw informatie over de verwerking van het verzoek, evenals in het geval dat verband vragen rijzen.
Als verwerking van gegevens voor de uitvoering van precontractuele maatregelen wordt uitgevoerd uitgevoerd op uw verzoek, of, als u al klant bent, het contract, de juridische basis voor deze gegevensverwerking art. 6 lid. 1 p uit te voeren. 1 b) DSGVO.
Verdere persoonlijke informatie wordt alleen verwerkt indien u instemt (artikel 6 (1) blz. 1 a) DSGVO) of hebben we een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens (artikel 6 (1) blz. 1 f) DSGVO). Een gewettigd belang is z. B. in reactie op uw e-mail.

4.1. Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en maken een analyse van het gebruik van de website doorheen. De informatie die door het cookie via het gebruik van deze website door de bezoekers van de site wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Dit is ook onze legitieme interesse in overeenstemming met artikel 6 (1) p.1 f) DSGVO.
Google heeft zich ertoe verbonden de tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en gecertificeerd gesloten privacy-shield overeenkomsten. Als gevolg daarvan, Google verbindt zich ertoe te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving over gegevensbescherming. Nadere informatie is te vinden in de volgende gekoppelde entry: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2ZT000000001L5AIAI&status=Active.
We hebben IP-anonimisering geactiveerd op deze website (AnonymizeizeP). Als gevolg hiervan is echter uw IP-adres zal worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In onze bestelling, zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren door de invoering je op rapportages via de website activiteiten en om ons te voorzien van meer diensten in verband met gebruik van de website en internetgebruik.
Het IP-adres in het kader van Google Analytics verzonden vanuit uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; Maar we wijzen erop dat in dit geval, kunt u niet in staat zijn om alle functies van deze website volledig te benutten.
U kunt ook voorkomen dat de overdracht van de gegevens die worden gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden van de browser plugin beschikbaar onder de volgende link en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Als alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out cookie die voorkomt dat de vangst van Google Analytics op deze website (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor . dit domein Verwijder de cookies in uw browser, moet u op deze link klikt u opnieuw op: [Google Analytics uitschakelen]

4.2. Het bijhouden van conversies met Google AdWords
Als een AdWords-klant, hebben we ook de Google Conversion Tracking, een analyse van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google") te gebruiken. Google AdWords stel een cookie op uw computer ( "Conversie Cookie") als u via een Google Display op onze website hebben doorgegeven. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en geen persoonlijke identificatie niet dienen. Bezoek bepaalde pagina's van ons en de cookie nog niet is verstreken, we kunnen en Google beseffen dat iemand heeft geklikt op de advertentie en dus worden doorgestuurd naar onze site. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden bijgehouden door middel van de websites van AdWords-klanten. De verkregen met behulp van de conversie van cookies informatie dienen om de conversie statistieken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies te maken. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun weergave hebben geklikt en doorgestuurd naar een getagde pagina met conversie. Maar, zult u niet alle informatie die gebruikers in staat stelt om persoonlijk te identificeren ontvangen. Als u niet wilt deelnemen aan het volgen procedure, kunt u ook verwerpen de gewenste instelling van een cookie - bijvoorbeeld via de browser zo instellen, dat in het algemeen automatische instelling van cookies uitschakelen. U kunt cookies ook uitschakelen voor het bijhouden van conversies door uw browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein "GoogleAdservices.com".

4.3 Het bijhouden van conversies met Facebook
We hebben ook de Facebook-het bijhouden van conversies, een analyse dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook") te gebruiken. Facebook Conversies bijhouden ligt een cookie op uw computer, als u onze website bereiken via een Facebook-display. Bezoek bepaalde pagina's van ons en de cookie nog niet is verstreken, we kunnen en facebook beseffen dat iemand heeft geklikt op de advertentie en dus is doorgestuurd naar onze site. De Facebook Conversies bijhouden klanten ervaren het totale aantal gebruikers die op hun scherm hebt geklikt en doorgestuurd naar een conversie bijhouden getagde pagina. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dus het bieden wij geen conclusies over de identiteit van de gebruikers. De gegevens van Facebook worden echter opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook kan de gegevens voor uw eigen promotionele doeleinden gebruiken, volgens het beleid van de Facebook data (beschikbaar op http: // www. facebook.com/policy.php). Als u niet wilt deelnemen aan de trackingprocedure, kunt u de vereiste instelling van een cookie verwerpen - bijvoorbeeld via de browserinstelling, die in het algemeen automatische instelling van cookies uitschakelt. U kunt desgewenst cookies voor het bijhouden van conversies door uw browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein "".


5. Opslag duur
Tenzij anders vermeld, slaan wij persoonlijke gegevens alleen zolang dit nodig is om de nagestreefde doelen te voldoen.
In sommige gevallen is de wetgever voorziet in de opslag van persoonlijke gegevens, zoals fiscale of handelsrecht. In deze gevallen wordt de data van ons alleen opgeslagen voor deze wettelijke doeleinden, maar niet op andere wijze bewerkt en verwijderd na de wettelijke bewaartermijn.

6. Uw rechten dan de gegevensverwerking getroffen
Volgens de van toepassing zijnde wetten, ze hebben verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Als u deze rechten te doen gelden, stuur dan uw verzoek per e-mail of per post onder duidelijke identificatie van uw persoon om de in punt 1 vermelde adres.
Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

6.1. Recht op bevestiging en informatie
U hebt het recht om duidelijk informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
In het bijzonder, heb je altijd het recht om een ​​bevestiging van ons ontvangt of u verwerkt uw persoonlijke gegevens. Als dit het geval is, heb je het recht om een ​​gratis informatie over de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw verzoek, samen met een kopie van deze gegevens.
Verder is er een recht op de volgende informatie:
 
 1. de verwerking doeleinden;
 2. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. Ontvangers of categorieën van ontvangers met betrekking tot die van persoonlijke gegevens of zijn nog niet bekendgemaakt, vooral in derde landen ontvangers of internationale organisaties;
 4. Indien mogelijk, de looptijd waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, of, zo niet onmogelijk, de criteria voor deze tijdsduur;
 5. het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens met betrekking tot de persoonsgebonden gegevens of beperken verwerking door de verantwoordelijke of een recht van verzet tegen deze verwerking;
 6. het bestaan ​​van een contingent klacht bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. Als de persoonlijke gegevens niet worden verzameld met u, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 8. Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling overeenkomstig artikel 22 (1) en 4 DSGVO en -. Ten minste in deze gevallen - betekenisvolle informaties betrokken logica, evenals de omvang en de gewenste effecten van de verwerking voor hen .
 9. Indien persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie wordt overgedragen, hebben zij het recht om te worden geïnformeerd over de nodige garanties op grond van art. 46 DSGVO in verband met de transmissie.

6.2. Recht op correctie
U hebt het recht om te eisen van ons de correctie en, indien van toepassing, het invullen van je op persoonsgegevens.
In het bijzonder, heeft u het recht om de correctie onmiddellijk van ons vraagt ​​om de correctie van onjuiste persoonsgegevens. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen - zelfs door middel van een aanvullende verklaring.

6.3. Recht op verwijdering
In een aantal gevallen, zijn wij verplicht om ze te verwijderen in verband met persoonsgegevens.
In detail:
In overeenstemming met artikel 17 (1) DSGVO, hebben ze het recht om verzoek van ons, dat ze onmiddellijk worden geschrapt, en we zijn verplicht om persoonlijke gegevens te verwijderen zonder vertraging, als een van de volgende redenen:
1. persoonsgegevens niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of anderszins bewerkt.
2. Zij trekken hun toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6 (1) (a)) DSGVO of artikel 9 (2) (a)) ondersteunde DSGVO en zonder een andere rechtsgrondslag voor verwerking.
3. Overeenkomstig Art. 21 par. 1 DSGVO strijd tegen de verwerking en er geen primaire gegronde redenen verwerking of ze lagen volgens art. 21 par. 2 DSGVO strijd tegen de verwerking.
4. Persoonlijke gegevens werden niet goed verwerkt.
5. De verwijdering van persoonsgegevens nodig is om een ​​wettelijke verplichting op grond van het EU-recht of het recht van de lidstaten zijn wij onderworpen aan voldoen.
6. De persoonlijke gegevens die werden verzameld met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8 (1) DSGVO.
Als we de persoonlijke gegevens die openbaar zijn gemaakt en wij zijn vastbesloten om hun verwijdering in overeenstemming met artikel 17 (1) DSGVO verzoek te laten wissen, ontmoeten we passende maatregelen, met inbegrip van de technische manier, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om verantwoordelijk voor de data verwerking van de verwerking van gegevens te laten weten dat u de verwijdering van alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicatie van deze persoonsgegevens reeds aangevraagd.

6.4. Recht op beperking van de verwerking
In een aantal gevallen, hebben zij recht op een beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens van ons verlangen.
In detail:
Je hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen bij ons als een van de volgende voorwaarden wordt gegeven:
1. De nauwkeurigheid van persoonsgegevens wordt ontkend door hen gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren,
2. De verwerking onwettig is en verwierp zij de verwijdering van persoonsgegevens en, in plaats daarvan, eisen de beperking van het gebruik van persoonsgegevens;
3. We hoeven niet langer de persoonlijke gegevens voor de doeleinden van de verwerking nodig hebben, maar de gegevens voor de stelling, uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, of noodzaak
4. Zij hebben tegen een beroep verwerking volgens art. 21 par. 1 DSGVO, zolang deze nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van ons bedrijf opwegen tegen de opweegt tegen.

6.5. Recht op gegevens overdraagbaarheid
U hebt het recht te handhaven, over te brengen, te verstrekken, te verstrekken of te verlossen van ons naar de persoonsgebonden persoonsgegevens.
In detail:
U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u te verkrijgen, die u in een gestructureerde, vaak en machine-leesbaar formaat ons hebt verstrekt, en je hebt het recht om deze gegevens over te brengen naar een andere verantwoordelijke persoon zonder handicap, indien
1. Verwerking in een toestemming overeenkomstig artikel 6 (1) (a) DSGVO of artikel 9 (2) (a) DSGVO of een overeenkomst overeenkomstig artikel 6 (1) blz. 1b) en DSGVO
2. De verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures.
Toen hun recht op de in paragraaf 1 bedoelde gegevens overdraagbaarheid uitoefenen, hebben zij het recht te bekomen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks bij ons zal worden overgedragen aan een andere persoon die verantwoordelijk is, voor zover dit technisch haalbaar is.

6.6. RECHT OP DOEL
Zij hebben het recht om dat tegen te spreken van een betrouwbare verwerking van hun persoonsgegevens door ons als dit is te wijten aan hun bijzondere situatie en niet opwegen tegen onze belangen in de verwerking.
In detail:
Zij hebben het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit hun bijzondere situatie tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, die op basis van artikel 6 wordt uitgevoerd (1) p 1 e) of f) DSGVO..; Dit geldt ook voor een profilering bijgestaan ​​op deze bepalingen. Wij hebben geen persoonlijke gegevens te verwerken, tenzij we kunnen bewijzen dwingende relevante redenen voor de verwerking dat hun belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om beweren, de uitoefening of de verdediging van juridische claims opwegen tegen.
Indien persoonsgegevens door ons in het oog wordt verwerkt tot directe reclame te bedienen, ze hebben het recht om op elk gewenst moment in tegenspraak met de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit gepaard gaat met een dergelijke directe reclame.
U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw specifieke situatie in het belang van uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgebonden gegevens met betrekking tot het wetenschappelijk of historisch onderzoek doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 (1) DSGVO, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak die in het algemeen belang te vervullen.

6.7. Geautomatiseerde beslissingen waaronder profiling
Je hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - op basis van juridische effecten of op een vergelijkbare manier aanzienlijk verminderde.
Een geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verzamelde persoonlijke gegevens vindt niet plaats.

6.8. Recht op herroeping van een overeenkomst inzake gegevensbescherming
U hebt het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

6.9. Recht op klacht bij een toezichthoudende autoriteit
Je hebt het recht om klacht bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw locatie, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding, als u gelooft dat de verwerking van persoonsgegevens voor u relevante onwettig is.

veiligheid 7. Gegevens
We zijn maximaal ingespannen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de technische mogelijkheden.
Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld met ons. Dit geldt voor uw bestellingen en ook voor de klant login. We maken gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer), maar wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. Tijdens de mededeling per e-mail) kan hebben gaten in de beveiliging. Een volledige bescherming van de gegevens voor toegang door derden is niet mogelijk.
Om uw gegevens te garanderen, handhaven wij technische en organisatorische backup maatregelen volgens art. 32 DSGVO, die we altijd aanpassen aan de stand van de techniek.
We hebben ook niet garanderen dat onze aanbieding is beschikbaar op bepaalde tijden; Storingen, onderbrekingen of fouten kunnen niet worden uitgesloten. De servers die we gebruiken regelmatig zorgvuldig beveiligd.

8. Openbaarmaking van gegevens aan derden, geen overdracht van gegevens naar niet-EU-landen
In principe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen binnen ons bedrijf.
Indien en voor zover we weer op derde partijen in de nakoming van contracten (zoals logistieke dienstverleners), zullen deze persoonsgegevens alleen te ontvangen in het kader waarin de transmissie voor de overeenkomstige prestaties vereist.
In het geval dat we het uitbesteden van bepaalde delen van de verwerking van gegevens ( "orderverwerking"), ondernemen we aannemer contractueel om persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokken persoon te waarborgen.
Een overdracht van gegevens in plaatsen of personen buiten de EU buiten de in deze Verklaring genoemd in paragraaf 4 geval niet plaats en is niet gepland.

9. voor gegevensbescherming
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van gegevens, neem dan contact op met onze Data Protection Officer: Data Privacy@giveback-cosmetics.com